Κιόσκι Βεντάλια

Τα κιόσκια της εταιρείας ΞΥΛΟΤΟΜΗ τοποθετούνται σε γωνιές κήπου, βεραντών ή σε χώρους αναψυχής. Φτιάχνονται στις διαστάσεις που χρειάζεται ο πελάτης και βάφονται σε όλες τις αποχρώσεις. Τα στεγαστρά τους για να έχουν απόλυτη στεγανότητα θα φέρουν ρωμαϊκά ή ασφαλτικά κεραμίδια ή λωρίδες από κόντρα πλακέ θαλάσσης. Με τον ίδιο τρόπο φτιάχνονται φυλάκια, πυροφυλάκια, στάσεις κλπ. Επίσης προαιρετικά συνοδευόνται με πάγκους και τραπέζια. Κατάλληλα και για οικολογικά πάρκα. Φροντίδα της εταιρείας μας τα υλικά των κατασκευών μας να είναι όσο το δυνατόν πιο φιλικά στο περιβάλλον και στον άνθρωπο.

Κιόσκι Βεντάλια

Τα κιόσκια της εταιρείας ΞΥΛΟΤΟΜΗ τοποθετούνται σε γωνιές κήπου, βεραντών ή σε χώρους αναψυχής. Φτιάχνονται στις διαστάσεις που χρειάζεται ο πελάτης και βάφονται σε όλες τις αποχρώσεις. Τα στεγαστρά τους για να έχουν απόλυτη στεγανότητα θα φέρουν ρωμαϊκά ή ασφαλτικά κεραμίδια ή λωρίδες από κόντρα πλακέ θαλάσσης. Με τον ίδιο τρόπο φτιάχνονται φυλάκια, πυροφυλάκια, στάσεις κλπ. Επίσης προαιρετικά συνοδευόνται με πάγκους και τραπέζια. Κατάλληλα και για οικολογικά πάρκα. Φροντίδα της εταιρείας μας τα υλικά των κατασκευών μας να είναι όσο το δυνατόν πιο φιλικά στο περιβάλλον και στον άνθρωπο.

BBQ Κλειστό

Τα κιόσκια της εταιρείας ΞΥΛΟΤΟΜΗ τοποθετούνται σε γωνιές κήπου, βεραντών ή σε χώρους αναψυχής. Φτιάχνονται στις διαστάσεις που χρειάζεται ο πελάτης και βάφονται σε όλες τις αποχρώσεις. Τα στεγαστρά τους για να έχουν απόλυτη στεγανότητα θα φέρουν ρωμαϊκά ή ασφαλτικά κεραμίδια ή λωρίδες από κόντρα πλακέ θαλάσσης. Με τον ίδιο τρόπο φτιάχνονται φυλάκια, πυροφυλάκια, στάσεις κλπ. Επίσης προαιρετικά συνοδευόνται με πάγκους και τραπέζια. Κατάλληλα και για οικολογικά πάρκα. Φροντίδα της εταιρείας μας τα υλικά των κατασκευών μας να είναι όσο το δυνατόν πιο φιλικά στο περιβάλλον και στον άνθρωπο.

Κιόσκι σε κήπο

Τα κιόσκια της εταιρείας ΞΥΛΟΤΟΜΗ τοποθετούνται σε γωνιές κήπου, βεραντών ή σε χώρους αναψυχής. Φτιάχνονται στις διαστάσεις που χρειάζεται ο πελάτης και βάφονται σε όλες τις αποχρώσεις. Τα στεγαστρά τους για να έχουν απόλυτη στεγανότητα θα φέρουν ρωμαϊκά ή ασφαλτικά κεραμίδια ή λωρίδες από κόντρα πλακέ θαλάσσης. Με τον ίδιο τρόπο φτιάχνονται φυλάκια, πυροφυλάκια, στάσεις κλπ. Επίσης προαιρετικά συνοδευόνται με πάγκους και τραπέζια. Κατάλληλα και για οικολογικά πάρκα. Φροντίδα της εταιρείας μας τα υλικά των κατασκευών μας να είναι όσο το δυνατόν πιο φιλικά στο περιβάλλον και στον άνθρωπο