Οι ξύλινες κατασκευές μας προσαρμόζονται στην αισθητική και οικονομική δυνατότητα του πελάτη. Ως φράχτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν καφασωτά με διαφορετικά ανοίγματα (μάτια), με ίσια ή καμπύλα τελειώματα. Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν παράλληλες τάβλες από deck σουηδικό, μπακιράϊ, ιρόκο, pitch pine, κόντρα πλακέ θαλάσσης και διάφορα άλλα υλικά. Δείτε μερικά παραδείγματα παρακάτω από κατασκευές φραχτών.