Οι βεράντες του ισογείου και του ορόφου μπορεί να είναι στεγασμένες ή όχι. Τα δάπεδά του καλύπτονται με πάτωμα deck και τοποθετούνται κάγκελα και κουπαστές. Τοποθετείται όπου χρειάζεται σκάλα πρόσβασης ή ράμπα. Στα ξύλινα σπίτια μας μερικές φορές φτιάχνονται και εσωτερικές βεράντες ορόφου ώστε να υπάρχει open space προς το υπόλοιπο ισόγειο.